REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie shop.zieta.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem shop.zieta.pl.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
4. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem shop.zieta.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

2. Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem shop.zieta.pl prowadzony jest przez ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Moniuszki 29/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359777, NIP 8982176666, REGON 021290237, kapitał zakładowy w pełni opłacony 100.000,00 zł, e-mail shop@zieta.pl, nr telefonu 669 609 061.

3. Ochrona danych osobowych

1. Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz adres, na który ma być przesłany zakup.
3. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących sklepu shop.zieta.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a. realizacji umowy,
b. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep shop.zieta.pl,
c. dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. Nr 133, poz. 883).

4. Ceny

1. Wszystkie ceny znajdujące się na polskiej stronie sklepu shop.zieta.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wys. 23%.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny towarów podane na stronie shop.zieta.pl nie zawierają kosztów wysyłki.
4. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
5. Sklep shop.zieta.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zamówienie

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową shop.zieta.pl, jak również można złożyć zamówienie telefonicznie +48 669 609 061 oraz drogą mailową shop@zieta.pl.
2. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania zamówienia do momentu zatwierdzenia swoich danych oraz adresu wysyłki Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych a także w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - Sklepem shop.zieta.pl.
6. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
7. Sklep shop.zieta.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.
8. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie, gdy wybrany przez Kupującego towar jest dostępny w magazynie i został opłacony przez Kupującego. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie z rzeczywistym stanem magazynowym Kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części.

6. Sposób płatności

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a) kartą kredytową,
b) przelewem elektronicznym,
c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy:
• w PLN: 93 1090 2398 0000 0001 1394 5069
• tylko w przypadku płatności w EURO: 34 1090 2398 0000 0001 1455 4418, SWIFT: WBKPPLPP
• tylko w przypadku płatności w USD: 59 1090 2398 0000 0001 1745 3686, SWIFT: WBKPPLPP
2. W potwierdzeniu zamówienia będzie wskazane na jaki nr konta należy przelać środki. Sklep shop.zieta.pl nie ponosi żadnych opłat bankowych.
3. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należną w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

7. Dostawa

1. Zamówienia będą wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej następnego dnia roboczego zaraz po zaksięgowaniu płatności.
2. W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy. Produkcja standardowych produktów może trwać od 4 do 6 tygodni, przewidywany czas produkcji towarów limitowanych to 8 do 10 tygodni. Do tego należy doliczyć czas dostawy na terenie Polski do 3 dni roboczych, na terenie Europy do 8 dni, a także do krajów spoza Unii Europejskiej droga lotniczą do 11 dni, drogą morską do 8 tygodni.
3. Koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany towar.
4. Podczas odbioru zamówienia należy sprawdzić w obecności doręczyciela jej stan. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.
5. ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

8. Zwroty towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002r. o Ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271) Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie shop.zieta.pl bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail shop@zieta.pl. ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów towaru w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.
3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Kupującemu towaru przez przewoźnika.
4. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
5. Zwrotowi podlega koszt zamówionego produktu bez kosztów dostawy. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.
6. Podstawą zwrotu jest przesłanie towaru nieuszkodzonego, nieużywanego oraz oryginalnie zapakowanego.
7. Towar wraz z dowodem zakupu należy przesłać przesyłka kurierską lub pocztową.
8. W przypadku reklamacji przesyłki uszkodzonej w trakcie transportu podstawą reklamacji będzie protokół sporządzony w momencie odbioru towaru.
9. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

9. Reklamacje

1. Wszystkie produkty będące w ofercie shop.zieta.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, na okres 12 miesięcy.
2. ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt posiadał wadę techniczną oraz był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania lub zarysowania.
4. Przed wysłaniem towaru w celu reklamacji, należy skontaktować się na podany nr tel. +48 669 609 061 lub e-mail shop@zieta.pl, w przeciwnym razie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
5. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Moniuszki 29/2, 51-610, Wrocław.
6. Reklamacja jest rozpatrywana maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przez ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O.
7. ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

10. Postanowienia końcowe

1. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie stanowią własność producentów oferowanych towarów. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem +48 669 609 061 lub drogą elektroniczną na adres email: shop@zieta.pl.