intro
intro
intro
intro

Unterdruck Slim ?üawka

Unterdruck Slim ?üawka

 ?üawka Unterdruck Bench to efekt bada?? nad dalszymi mo??liwo??ciami zastosowania technologii FiDU. ?üawka ta jest pierwszym elementem publicznym wyprodukowanymw technologii FiDU, który mo??e by─? produkowany masowo. Dzi─?ki unikatowej konstrukcji, elementy ??awki produkowane s─? taniej i bardziej efektywnie ni?? standardowe elementy stalowe. Technologia FiDU umo??liwia szybk─? indywidualizacj─? kszta??tu ??awki i jego produkcj─? w niewielkich seriach, w zale??no??ci od potrzeb przestrzeni, w której ??awka ma si─? znajdowa─? oraz marki, któr─? ??awka ma reprezentowa─?. Równie?? siedzisko i oparcie ??awki mog─? byc indywidualizowane – np. wykonane z innego ni?? stal materia??u.

 
Dost─?pna w kolorze bia??ym i czarnym
 
download product sheet.
Zdj─Öcie Nazwa kolor/rozmiar Cena
80cm Unterdruck Slim ?üawka 80cm Zapytaj o cen─Ö
120cm Unterdruck Slim ?üawka 120cm Zapytaj o cen─Ö
160cm Unterdruck Slim ?üawka 160cm Zapytaj o cen─Ö